MEMBRAN-ERFA

Om bygningers tæthed mod fugt, luft, lugt, nedbør, radon og vand fra vådrum – ved nybyggeri og bygningsrenovering.

Praktisk anvendelige beskrivelser og illustrationer af bygbare bygningsdele og –konstruktioner med membraner, som er baseret på eksisterende viden og erfaringer, der opfylder Bygningsreglementets krav til ”bygningers tæthed”.

De indsamlede og systematiserede byggetekniske muligheder og bygningsdetaljer er opdelt på:

Dampspærre, Fugtspærre, Geotekstil, Partikelspærre, Radonspærre, Undertag, Vindspærre, Vådrumsmembran, Bygningsundersøgelser.

Ud over henvisninger/links til alment tilgængelige og vejledninger om membraner i byggeri illustreres udførelse af 85 bygningsdetaljer af komplicerede byggeprocesser, hvor bygningsdetaljerne vises gennem 900 „trin-for-trin“ tegninger til brug for projektering og udførelse.

BYGGEFILM om håndværk og udførelse af bygningsdetaljer

byggefilm.dk kan ses 57 film, hvor forskellige håndværkere viser udførelse af bygningsdetaljer i traditionelt byggeri.
Filmene varer 6-9 minutter og beskriver såvel håndværksfaget som detaljernes placering på bygningen, fx:

Bygningsarkæologi ▪ Fuger - fugning (reparation) ▪ Reparation af bindingsværk ▪  Terrazzo og intarsia

Bevaring af tagkviste ▪  Tagkviste - Blikkenslagerarbejde ▪ Tagrender og nedløb

Forskelling af tagryg ▪ Kobber- og zinktage ▪ Tagbelægning med naturskifer ▪ Udskiftning af skorstenspiber ▪ Udskiftning af skotrender

Kalkning og kalkmælk ▪ Murede stik ▪ Puds på rørvæv ▪ Pudsreparation - facade ▪ Retablering af kvaderpuds ▪  Udskiftning af murværk

Energiforbedring af trævinduer ▪ Istandsættelse af trævinduer - Glarmesterarbejde ▪ Istandsættelse af trævinduer - Snedkerarbejde ▪ Linoliemaling - Vejledning i brug ▪ Linoliemaling - Farveblanding ▪ Stopning og fugning af vinduer ▪ Vinduesudskiftning

Samlet oversigt med alle film - se på byggefilm.dk

BYGNINGSUNDERSØGELSER – ud fra erfaringer 

Bygninger og bygningsdele anbefales jævnligt kontrolleret med henblik på vedligehold og reparation inden der opstår skader – eller før renovering og ombygning.

Til brug for tilstandsvurderingen - fx ved konstatering af skader eller registrering inden projektering, håndværkeraflevering og tilsvarende kontroleftersyn samt ved ejendomshandel, skadesager og tvister – er en systematisk gennemgang hensigtsmæssig.

Følgende kan anvendes som vejledning og støtte ved bygningsundersøgelser:

Publikationer

Video

Links

DRONEINSPEKTION

Normalt utilgængelige steder på fx etagebygninger kan med fordel inspiceres med droner.

BYGNINGSTYPER - parcelhuset, funkisvillaen, Bedre-Byggeskik huset

Hvis du overvejer renovering eller fornyelse af dit parcelhus, din funkisvilla eller er den lykkelige ejer af et ”Bedre Byggeskik hus”, anbefales studier af Bolius' beskrivelser og de overskuelige guider fra Bygningskultur Danmark.

TERRASSER - råd og anbefalinger

Terrasseekspertens tjekliste inden anlæg i haven - og aktuelle erfaringsblade om tætte tagterrasser.

 

Kontakt og yderligere oplysninger Jens Østergaard på jens@dyssen.dk