Byggefilm om håndværk og udførelse af bygningsdetaljer

byggefilm.dk viser forskellige håndværkere udførelse af bygningsdetaljer i traditionelt byggeri.
Filmene varer 6-9 minutter og beskriver såvel håndværksfaget som detaljernes placering på bygningen, fx:

Bevaring af tagkviste ▪ Billedskærer ▪ Blyindfattede ruder (vinduer) ▪ Blytækker ▪ Bygningsarkæologi ▪ Energiforbedring af trævinduer ▪ Farveundersøgelse - konservator ▪ Forgylder ▪ Formstikker - Tapet ▪ Forskelling af tagryg ▪ Fuger - fugning (reparation) ▪ Håndlister og balustre ▪ Håndsmedede vinduesbeslag ▪ Intarsia ▪ Istandsættelse af trævinduer - Glarmesterarbejde ▪ Istandsættelse af trævinduer - Snedkerarbejde ▪ Kalkning og kalkmælk ▪ Kobber- og zinktage ▪ Linoliemaling - Farveblanding ▪ Linoliemaling - Vejledning i brug ▪ Metalstøber og Gørtler ▪ Murede stik ▪ Møllebygger ▪ Om Byggefilm.dk ▪ Puds på rørvæv ▪ Pudsreparation - facade ▪ Reparation af bindingsværk ▪ Retablering af kvaderpuds ▪ Smedede murankre ▪ Stenhugger ▪ Stopning og fugning af vinduer ▪ Støbejernsdetaljer ▪ Støbte ornamenter ▪ Tagbelægning med naturskifer ▪ Tagkviste - Blikkenslagerarbejde ▪ Tagrender og nedløb ▪ Terrazzo og intarsia ▪ Trappeforkanter i træ ▪ Trækning af pudset gesims ▪ Udskiftning af murværk ▪ Udskiftning af skorstenspiber ▪ Udskiftning af skotrender ▪ Vinduesudskiftning ▪ Ådringsteknik

Bygningsundersøgelser – ud fra erfaringer 

Hos BYG-ERFA omtales bygningsdele, som anbefales jævnligt kontrolleret med henblik på vedligehold og reparation inden der opstår skader – eller før renovering og ombygning.

Droneinspektion

Normalt utilgængelige steder på etagebygninger kan med fordel inspiceres med droner.

Bygningstyper

Hvis du overvejer renovering eller fornyelse af dit parcelhus, din funkisvilla eller er den lykkelige ejer af et ”Bedre Byggeskik” hus, anbefales studier af de overskuelige bøger fra Bygningskultur Danmark.

Terrasser - råd og anbefalinger

Terrasseekspertens tjekliste inden anlæg i haven - og aktuelle erfaringsblade om tætte tagterrasser.