PCB-undersøgelser – enkel metode til afsløring inden bygningsrenovering

Nu kan forekomst af PCB i bygninger afsløres

– enkelt og økonomisk overkommeligt –

allerede ved planlægningen af renoverings- og ombygningsprojekter.

Dermed bliver byggeriet ikke forsinket af pludseligt opståede problemer med mistanke om PCB-forekomst.

Desuden opnår bygningsejerne såvel færre uforudsete byggeomkostninger som en mere smidig og effektiv byggeproces.

 

Den nye metode og det særlige måleudstyr er udviklet af Golder Associates i samarbejde med Roskilde Universitet og fx anvendt ved renovering af skoler i Gadstrup, Greve, Værløse og Nærum.

Forundersøgelsen er udviklet på grundlag af mange erfaringer med renoveringsopgaver i bygninger, hvor der er risiko for problemer med sundhedsskadelige stoffer.

Metoden er ”ikke-destruktiv” – dvs. at der ikke ødelægges bygningsdele – og metoden gør det nu også muligt at måle, hvor prøveudtagning hidtil har været:

  • vanskeligt og bekosteligt,
  • dyrt at reetablere”sårene”,
  • risikabelt, fx på bærende søjler og betondragere, hvor udtagning af prøveemner påvirker bygningens stabilitet.

Golders praktiske erfaringer er løbende anvendt til at raffinere både målemetode og udstyr, så det nu allerede i projekteringen kan afgøres hvilke materialer, der skal henholdsvis fjernes eller forsegles inden håndværkere og entreprenører går i gang.

Projektleder Thomas Hougaard påpeger dog, at målemetodens anvendelse forudsætter opmærksomhed på risiko for misvisende resultater som følge af lokale faktorer, fx luftskifte og -hastighed, baggrundskoncentration, tem­peratur og målegeometri.

Med henblik på at undgå unødige ekstraomkostninger og forsinkelser som følge af PCB-afdampning fra bygningsoverflader, uddyber Thomas Hougaard dog gerne disse praktiske erfaringer til såvel interesserede arkitekter, ingeniører og konstruktører som bygherrerådgivere og udførende entreprenører.

Seniorkonsulent, M.Sc. Thomas Hougaard, Golder Associates, kan træffes på telefon 70 27 47 57.

 

Se også BYG-ERFA blade om:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *